thời gian ngủ của trẻ sơ sinh theo từng tháng tuổi – Máy đưa võng An Thái Sơn

thời gian ngủ của trẻ sơ sinh theo từng tháng tuổi

Thời gian ngủ của trẻ sơ sinh bao nhiêu tiếng một ngày là đủ?

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe của con người, nhất là những năm tháng đầu đời của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giấc ngủ lại quan trọng hơn hết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý thì giấc ngủ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển …

Xem thêm »

Thời gian ngủ của trẻ sơ sinh bao nhiêu tiếng một ngày là đủ?

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe của con người, nhất là những năm tháng đầu đời của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giấc ngủ lại quan trọng hơn hết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý thì giấc ngủ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển …

Xem thêm »